Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
M.6
APC

20x20x2
10x10x5
Predmet
Drevo
Povrch
Štvorcové misky
Červený smrek, slivka
Ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Red spruce, plum
Linsed oil