Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
M.7
Ppredané/Sold

d36x25cm
Predmet
Drevo
Povrch
Oválna miska
Jaseň
Ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Oval bowl
Ash
Linsed oil