Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
M.5
Ppredané/Sold

13x10x4
Predmet
Drevo
Povrch
Štvorcové Misky
Slivka
Ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Square bowl
Plum tree
Linsed oil