Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
M.4
€ 13

20x10x4
Predmet
Drevo
Povrch
Ostrihaná slivka
Slivka
Šelak
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Plum tree
Skellac