Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
M.3
Predané/Sold

23x10x5
Predmet
Drevo
Povrch
Miska orien
Slivka
šelak
Subject
Wood
Finishing
Orient bowl
Plum tree
Shellac