Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
M.2
Predané/Sold

d34x13
Predmet
Drevo
Povrch
Masívna misa
Červený smrek
Ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Solid bowl
Red spruce
Linsed oil