Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
M.1
Predané/Sold

d32x12
Predmet
Drevo
Povrch
Masívna misa
Brest
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Salad bowl
Elm
Beeswax