Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
D.4
APC

13x12x3
Predmet
Drevo
Povrch
Srdce na dlani (na šperky)
Olivovník
Ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Heart
Olive
Linsed oil