Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
D.3
? €/kus

2-3x3
Predmet
Drevo
Povrch
ČasoKratochvíľa/Káča
Orech/Javor
Ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Ghhh...
Walnut/Maple
Linsed oil