Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
D.5
Som za euro ( 1€ )

d4-5 x 7-8
Predmet
Drevo
Povrch
Stromčeky
Červený smrek
Subject
Wood
Finishing
Tree
Red spruce