Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
D.2
APC

rôzne
Predmet
Drevo
Povrch
Slnečnica
Olivovník
Ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Sunflower
Olive tree
Linsed oil