Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
D.1
1-2€/kus

do ruky , 7-8 x 2-3
Predmet
Drevo
Povrch
Drevený kameň, brúsený
Olivovník
Ľanový Olej
Subject
Wood
Finishing
Wooden stone
Olive tree
Linsed oil