Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
9.9
Predané/Sold

d17 x 7.5
Predmet
Drevo
Povrch
Misa
Olivovník
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Olive tree
Beeswax