Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
9.1
Darované/Given

d8
Predmet
Drevo
Povrch
Guľa
Olivovník
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Sphere
Olive tree
Beeswax