Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
9.8
Predané/Sold

14x10
Predmet
Drevo
Povrch
Dóza
Iroko
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Lidded box
Iroko
Beeswax