Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
9.7
Darované/Given

10-27 x 4.5-8
Predmet
Drevo
Povrch
Misky
Olivovník
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowls
Olive tree
Beeswax