Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
9.6
Darované/given

25x4.5
23x4.5
Predmet
Drevo
Povrch
Misky
Olivovník
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowls
Olive tree
Beeswax