Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
9.5
Darované/Given

26x4.5
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Olivovník
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Olive tree
Beeswax