Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
9.4
Darované/Given

d14 x 7.5
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Olivovník - koreň
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Olive root
Beeswax