Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
9.3
Predané/Sold

d28x4.5
Predmet
Drevo
Povrch
Miska orient
Americký orech
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl Orient
American walnut
Beeswax