Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
9.2
Predané/Sold

17.5x4.5
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Americký orech
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
American walnut
Beeswax