Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
6.29
Predané/Sold

d8 x 8.5
Predmet
Drevo
Povrch
Pohár
Jabloň
Ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Cup
Apple tree
Linced oil