Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
6.28
Predané/Sold

d8.5x8.5
d14x8.5
Predmet
Drevo
Povrch
Pohár a miska
Javor
Ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Cup and bowl
Spalted maple
Linced oil