Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
5.20
Darované/Given

d15x9
Predmet
Drevo
Povrch
Misky
Orech
Šelak
Subject
Wood
Finishing
Bowls
Walnut
Shelac