Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
5.2
Darované/Given

d22x8
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Orech
Dánsky olej
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Walnut
Danish oil