Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
5.3
16 €

d24.5 x 6
Predmet
Drevo
Povrch
Miska orient
Čerešňa
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Orient bowl
Cherry tree
Beeswax