Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
5.1
Predané/Sold

d22 x 7.5
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Jaseň
Dánsky olej
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Ash
Danish oil