Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
5.19
APC

d9x20
Predmet
Drevo
Povrch
Váza - Hra s hubami
Spŕhnutá breza
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Vase - Game off Mushrooms
Spalted birch
Beeswax