Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
5.17
Darované/Given

d6.5x16
Predmet
Drevo
Povrch
Váza
Tŕpka
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Vase
Acrid wood
Beeswax