Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
5.11
20 €

d14.5x8.5
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Spŕhnutá breza
Dánsky olej
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Spalted birch
Danish oil