Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
5.10
Predané/Sold

d20x7.5
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Brest
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Elm
Beeswax