Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
5.12
APC

d21x5.5
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Orech
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Walnut
Beeswax