Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
4.9
Darované/Given

d15x7
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Dub
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Oak
Beeswax