Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
4.10
Predané/Sold

d190x11
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Borovica
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
pine
Beeswax