Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
4.7
Darované/Given

d12x6
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Javor
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Maple
Beeswax