Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
4.23
Predané/Sold

d8x11
Predmet
Drevo
Povrch
Zvonec
Orech
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bell
Walnut
Beeswax