Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
4.24
Predané/Sold

d14.5x110
Predmet
Drevo
Povrch
Cukornička
Čerešňa
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Box
Cherry
Beeswax