Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
6.8
Predané/Sold

d22x6
Predmet
Drevo
Povrch
Orient miska
Orech vlašský
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Orient bowl
Walnut
Beeswax