Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
6.7
Darované/Given

d21x5
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Červený smrek
Ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Red spruce
Linsed oil