Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
6.20
Predané/Sold

d17x7
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Jaseň
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Ash
Beeswax