Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
5.6
APC

d17x7
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Orech
Šelak
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Walnut
Shelack