Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
5.5
APC

d25x6
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Červený smrek
Ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Red spruce
Linced oil