Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
5.15
Predané/Sold

d14x100
Predmet
Drevo
Povrch
Dóza s podtanierikom
Čerešňa
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Box and plate
Cherre
Beeswax