Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
5.14
Predané/Sold

14
Predmet
Drevo
Povrch
Dózička na cukor
Brest
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Box
Elm
Beeswax