Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
4.27
Darované/Given

d13x21
Predmet
Drevo
Povrch
Váza
Brest
Ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Vase
Elm
Linceed oil