Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
4.21
Predané/Sold

d8.5x12.5
Predmet
Drevo
Povrch
Zvonec
Jelša
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bell
Alder
Beeswax