Aj takýmto spôsobom sa dá prispôsobiť nebezpečný tvar obrobku.