Pri opracovaní vnútornej časti je dobré pre bezpečnosť použiť zaistenie koníkom.

Postupne z okrajov smerom ku stredu odberám materiál, podľa situácie niekoľkokrát mením geometriu dlát a pozíciu opierky.