Po opracovaní spodnej časti misky prichádza brúsenie.
Od 80, 100, 120, 150, 220-240, 320 po 400,
niekedy aj 600

Nasleduje voskovanie alebo napúšanie žanovým olejom.