Upnúť do skľučovadla, a podoprieť v strede koníkom.
Naladiť opierku a hurá do sústruženia.